KENT ORTAMINDA YAŞAYAN ULUSLARARASI KORUMA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK KORUMA STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İL KOORDİNASYON TOPLANTISI

Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi İl Koordinasyon toplantısı 16 Ağustos 2016 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu "Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde, ülkemizde bulunan Uluslararası koruma kapsamındaki yabancılara hizmet sağlayan kurumlar arası koordinasyona yönelik işbirliğinin artırılması çalıştayı ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerden temsilcilerin de katılımıyla 16 Ağustos 2016 tarihinde Antalya Ramada Plaza Hotel'de gerçekleştirildi.
Çalıştay, Antalya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Sayın Osman ERDEM'in açılış konuşması ile başladı. Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı'ndan Uzman Yardımcısı Hilal ÇETİN; Uluslarası Koruma ve Geçici Koruma statüleri ile  bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılara ait istatistiki bilgiler hakkında sunum yaptı. Daha sonra Türkiye'de Uluslararası Koruma ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetler, hizmet sunumunda karşılaşılan engeller, paydaş kurum ve kuruluşların yabancılara yönelik yürüttüğü faaliyetler, paydaş kurum ve kuruluşlar ile etkili işbirliği alanlarının geliştirilmesi, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunların haritalandırılması başlıkları altında katılımcıların uygulanmaya yönelik çözüm önerilerine dair düşüncelerini aktarması ile devam ederek, kapanış konuşması ile sona ermiştir. 
 
Kayıt: 18.8.2016
Güncelleme:1.9.2016
Paylaş


WS05