İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA İSTENECEK BELGELER

İkamet izni başvurularında istenecek belgeler haberimizin içeriğinde verilmiştir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunanlar
(6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b)
 
 
 • İlk Başvuru
1.    İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
2.    Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
3.    Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
4.    Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge (Tapu aslı ve fotokopisi)
       NOT: Tapu alışı 6 aydan eskiyse Tapu Müdürlüğünden tapu güncel yazısı getirilir.
5.    Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
            -    İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
            -    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
            -    Özel sağlık sigortası
        NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
6.    Gelir beyanı (Başvuru formunuzdaki beyanınız yeterlidir; gerekli hallerde idare destekleyici belge isteyebilir.) 
7.    18 yaşından küçükler için apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi
        NOT: Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisi varsa vereceği apostille muvafakatname ile muvafakatname verilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
8.    Vergi numarası (Defterdarlıktan ya da Vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
 
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunanlar
(6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b)
 
 
 • Uzatma Başvurusu
 1. İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
 3. Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi (Süresi biten belge geri alınmaz)
 4. İki(2) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 5. Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge  ve Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
      NOT: Tapu alışı 6 aydan eskiyse Tapu Müdürlüğünden tapu güncel yazısı getirilir.
 
 1. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  • Özel sağlık sigortası
NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
 
 1. Gelir beyanı (Başvuru formunuzdaki beyanınız yeterlidir; gerekli hallerde idare destekleyici belge isteyebilir.)
 2. 18 yaşından küçükler için apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi
NOT: Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisi varsa vereceği apostille muvafakatname ile muvafakatname verilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
                                          
 

 
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Turizm Amaçlı Kalacaklar
 (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-e)
 • İlk Başvuru
 1. İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 4. Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  • Özel sağlık sigortası
NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
 
 1. Gelir beyanı (Başvuru formunuzdaki beyanınız yeterlidir; gerekli hallerde idare destekleyici belge isteyebilir.)
 2. Konaklama yerine ilişkin belge (Noter onaylı kira kontratı, ev sahibinin tapu fotokopisi ve ev sahibinin kimlik fotokopisi)
  • Otel konaklamalarında oda numaralı konaklama belgesi, otelin ticaret sicil gazetesi kopyası, konaklama faturası)
  • Misafir edecek Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu vatandaşlardan misafir ettiğine dair noterden adres bilgisini içeren taahhütname. Misafir edecek kişiler Türk vatandaşı ise adli sicil kaydı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği;  Misafir edecek kişiler yabancı ise  adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge                        
  • NOT: Misafir edecek Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu vatandaşların evli olmaları durumunda eşlerin beraber taahhüt vermeleri gerekmektedir.
 3. 18 yaşından küçükler için apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi
NOT: Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisi varsa vereceği apostille muvafakatname ile muvafakatname verilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 
 1. Vergi numarası (Defterdarlıktan ya da Vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
 
KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
Turizm Amaçlı Kalacaklar
(6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-e)
 • Uzatma başvurusu
 1. İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
 3. Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi (süresi biten belge geri alınmaz)
 4. İki (2) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 5. Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  • Özel sağlık sigortası
NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
 
 1. Gelir beyanı (Başvuru formunuzdaki beyanınız yeterlidir; gerekli hallerde idare destekleyici belge isteyebilir.)
 2. Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
  • Misafir edecek Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu vatandaşlardan; misafir ettiğine dair noterden adres bilgisini içeren taahhütname, adli sicil kaydı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
NOT: Misafir edecek Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu vatandaşların evli olmaları durumunda eşlerin beraber taahhüt vermeleri gerekmektedir.
 
 • Otel konaklamalarında oda numaralı konaklama belgesi, otelin ticaret sicil gazetesi kopyası, konaklama faturası)
 1.  18 yaşından küçükler için apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi
NOT: Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisi varsa vereceği apostille muvafakatname ile muvafakatname verilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 
 
AİLE İKAMET İZNİ
(6458 Sayılı Kanun Md.34)
 • İlk Başvuru
Kendisinden;
 
 1. İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi ve son giriş fotokopisi
 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 4. Evli olduklarını gösterir belge
 5. 18 yaşından küçükler için apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi
NOT: Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisi varsa vereceği apostille muvafakatname ile muvafakatname verilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin noter onaylı Türkçe tercümesi. 
 
 1. Vergi numarası (Defterdarlıktan ya da Vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 
 1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 2. İki (2) adet fotoğraf
 3. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge (Destekleyicinin toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olamaz)  Örneğin; maaş bordrosu, vs.                                                 
 4. Adli sicil kaydı (Yabancı destekleyiciler için; kendi ülke makamlarından apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı veya son beş (5) yıldır ülkemizde kalıyorlarsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 6. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi (Bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge (Bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
  • Özel sağlık sigortası (Aile bireylerini kapsamıyorsa aile bireylerinden ayrıca sağlık sigortası talep edilir)
NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.

 
 
AİLE İKAMET İZNİ
(6458 Sayılı Kanun Md.34)
Uzatma başvurusu

Kendisinden;

      1. Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
      2. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Süresi biten belge geri alınmaz)
      3. İki (2) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
      4. Evli olduklarını gösterir belge
      5. 18 yaşından küçükler için apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi
      6. İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
NOT: Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisi varsa vereceği apostille muvafakatname ile muvafakatname verilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin noter onaylı Türkçe tercümesi. 
 
Destekleyiciden; 
 
 1. Nüfus cüzdanının fotokopisi
 2. İki (2) adet fotoğraf
 3. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge (Destekleyicinin toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olamaz)  Örneğin; maaş bordrosu, vs.                                                 
 4. Adli sicil kaydı (Yabancı destekleyiciler için; kendi ülke makamlarından apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı veya son beş (5) yıldır ülkemizde kalıyorlarsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 6. Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi (Bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
  •  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge (Bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
  • Özel sağlık sigortası (Aile bireylerini kapsamıyorsa aile bireylerinden ayrıca sağlık sigortası talep edilir)
  NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
 
 
UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
(En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin)
 1. İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Süresi biten belge geri alınmaz)
 4. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 5. Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 6. Düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair gelir belgesi (Maaş, düzenli banka hesap dökümü(son 6ay), kredi kartı ekstresi (son 6ay), kira geliri ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı, vs.)
 7. Geçerli sağlık sigortası (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  •  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi (bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  • Özel sağlık sigortası
Not: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
 
 1. Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından apostille ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı ve Türk adli makamlarından alınacak belgeler)
 2. Son üç(3) yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge (Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndan alınabilir.)
 
 
 • Uzatma Başvurusu
 • Süresiz verilir. Uzatılmaz.
 
 
 
 
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
(6458 Sayılı Kanun Md.38)
a.Değişim Programı (Erasmus, Mevlana vb.)


 
 
 • İlk Başvuru
 
 
 1. İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 4. Öğrenci belgesi
 5. Öğrenim görecekleri kurumdan alınan ”Değişim Programı Öğrencisi” olduklarını gösterir belge
 6. Kalacak yer ve adrese ait belge veya bilgi (Kira kontratı, yurt belgesi, nüfus adres beyanı vb.)
 7. Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 8. Yabancının 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği Apostille şerhli muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından Müdürlüğümüzde verilecek taahhütname
 9. Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak GSS kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhüdüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez. Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel sağlık sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.
 10. Vergi numarası (Defterdarlıktan ya da Vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
 
 
 • Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancı öğrencilerde geçerli sağlık sigorta şartı aranmaz.
 

 
b.Önlisans- Lisans- Yüksek Lisans- Doktora
 
 
 • İlk Başvuru
 
 
 1. İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 4. Güncel öğrenci belgesi
 5. Kalacak yer ve adrese ait belge veya bilgi (kira kontratı, yurt belgesi, nüfus adres beyanı vb.)
 6. Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 7. Yabancının 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği Apostille şerhli muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından Müdürlüğümüz de verilecek taahhütname
 8. Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak GSS kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhüdüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez. Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel sağlık sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.)
 9. Vergi numarası (Defterdarlıktan ya da Vergi dairelerinden alınabilmektedir.)

 

 
c.İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri 
 • İlk Başvuru
 
 
 1. İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
 3. Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 4. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun eğitim-öğretim vizesi
 5. Güncel Öğrenci Belgesi
 6. Kalacak yer ve adrese ait belge veya bilgi (kira kontratı, yurt belgesi, nüfus adres beyanı vb.)
 7. Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 8. Yabancının 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından Müdürlüğümüzde verilecek taahhütname
 9. Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak GSS kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhütüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez. Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.)
 10. Vergi numarası (Defterdarlıktan ya da Vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
 
NOT: Öğrenci ikamet izni uzatma başvurusu işlemlerinde, ilk başvurudaki belgelerin hepsi aynı şekilde istenmekte olup sigorta için üç (3) aylık süre tanınmamakta, başvuru esnasında geçerli bir sağlık sigortasının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 
ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE
İSTENİLEN BELGELER
                   Ortak Belgeler
 1. Doldurulmuş ‘’İkamet İzni Bulunanların Taleplerine İlişkin Form’’ (Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
 2. Pasaport fotokopisi
 3. İkamet izni kartı izni kartı fotokopisi
 4. Adres il değişikliği şeklinde olacaksa, ikamet izni kartının aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
 5. 2 adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 6. Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
Türk Vatandaşıyla Evli Olan Yabancılar – Ekstra Aranan Belgeler
 
 1. Türk vatandaşının vukuatlı nüfus kayıt örneği
 2. Türk vatandaşının kimlik fotokopisi
   
Türk Vatandaşı Tarafından Misafir Edilen veya Edilecek Olan Yabancılar - Ekstra Aranan Belgeler
 
 1. Misafir edecek kişilerin adres bilgisi ve yabancının bilgilerini içeren noterden alınmış taahhütname
  NOT: Misafir edecek kişi evli ise eşler ortak taahhütname vermek zorundadırlar.
 2. Türk vatandaşının adli sicil kaydı
 3. Türk vatandaşının kimlik fotokopisi
 4. Türk vatandaşının vukuatlı nüfus kayıt örneği
İkametli Yabancı Tarafından Misafir Edilen veya Edilecek Olan Yabancılar - Ekstra Aranan Belgeler
 
 1. Misafir edecek kişilerin adres bilgisi ve yabancının bilgilerini içeren noterden alınmış taahhütname
  NOT: Misafir edecek kişi evli ise eşler ortak taahhütname vermek zorundadırlar.
 2. Yabancının ikamet izni kartı fotokopisi
 3. Yabancının pasaport fotokopisi
 
MEDENİ HAL VE PASAPORT BİLGİLERİ
DEĞİŞİKLİKLERİNDE İSTENİLEN BELGELER


Ortak Belgeler
 
 1. Doldurulmuş ‘’İkamet İzni Bulunanların Taleplerine İlişkin Form’’ (Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
 2. Pasaport fotokopisi
 3. İkamet izni kartı fotokopisi
 4. Medeni Hal veya Pasaport Bilgileri değiştirilerek aynı zamanda İl değişikliği de yapılacaksa, ikamet izni kartının aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
 5. 2 adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 6. Yeni evlilik yapanlar için T.C. vatandaşının vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adli sicil kaydı
 7. Yeni evlilik yapanlar eğer Aile İkamet izni haricinde herhangi bir ikamet iznine sahipse, evlilik tarihi itibariyle Aile İkamet iznine geçiş talebinde bulunabilirler.
 8. Boşanma halinde mahkeme kararının ibrazı
 
 

 
 
***NOT: İDARE GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE TÜM DURUMLAR İÇİN EK BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİR.***

İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA İSTENECEK BELGELERİN PDF  FORMATINDAKİ HALİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ.

http://antalya.goc.gov.tr/files/files/document/1652016115139376_ikamet-izni-basvurularinda-istenecek-belgeler.pdf
 
 
 
Kayıt: 29.3.2016
Güncelleme:9.1.2017
Paylaş


WS05