İKAMET İZNİ BAŞVURULARINDA İSTENECEK BELGELER

İkamet izni başvurularında istenecek belgeler haberimizin içeriğinde verilmiştir.

1.KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
1.1. TÜRKİYEDE TAŞINMAZ MALI BULUNANLAR
(6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b)
1.1.1.İlk başvuru
 • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
 • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge (Tapu aslı ve fotokopisi)                                                                                         
  • Not: Tapu alışı 6 aydan eskiyse Tapu Müdürlüğünden tapu güncel yazısı getirilir.
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır): 
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
  • Özel sağlık sigortası
   • NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır. Aksi halde yurtdışından yaptırılan sağlık sigortaları işleme alınmaz.
 • Gelir beyanı (Başvuru formunuzdaki beyanınız yeterlidir; idare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
 • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.) 

 
 1. TÜRKİYEDE TAŞINMAZ MALI BULUNANLAR
  (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-b)
  
1.1.2.Uzatma başvurusu
 • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
 • Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)
 • İki(2) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge  ve Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
  • < > Tapu alışı 6 aydan eskiyse Tapu Müdürlüğünden tapu güncel yazısı getirilir.Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
   • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
   • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
   • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
   • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
    • NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır. Aksi halde yurtdışından yaptırılan sağlık sigortaları işleme alınmaz.
  • Gelir belgesi (Maaş, düzenli banka hesap dökümü(son 6ay), kredi kartı ekstresi (son 6ay), kira geliri ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı, vs.)
   • < > Gelir beyanını gösteren belgenin yurtdışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir.Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
   • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.) 
    
                                             
    
    
   1.2. TURİZM AMAÇLI KALACAKLAR
    (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-e)
   1.2.1 İlk başvuru
   • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
   • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
   • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
    • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
    • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
    • Özel sağlık sigortası
     • NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır. Aksi halde yurtdışından yaptırılan sağlık sigortaları işleme alınmaz
   • Gelir belgesi (Maaş, düzenli banka hesap dökümü(son 6ay), kredi kartı ekstresi (son 6ay), kira geliri ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı, vs.)
    • Not: Gelir beyanını gösteren belgenin yurtdışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir.
   • Konaklama yerine ilişkin belge (Noter onaylı kira kontratı, ev sahibinin tapu fotokopisi ve ev sahibinin kimlik fotokopisi)
    • Otel Konaklamalarında Oda Numaralı Konaklama Belgesi, Otelin ticaret sicil gazetesi kopyası, Konaklama faturası)
    • Misafir edecek Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu vatandaşlardan misafir ettiğine dair noterden adres bilgisini içeren taahhütname. Misafir edecek kişiler Türk vatandaşı ise adli sicil kaydı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği;  Misafir edecek kişiler yabancı ise  adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
   • Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
   • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.) 

   1.2. TURİZM AMAÇLI KALACAKLAR
   (6458 Sayılı Kanun, Md. 31/1-e)
   1.2.2.Uzatma başvurusu
   • İkamet İzni Başvuru Formu(E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
   • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
   • Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi (süresi biten belge geri alınmaz)
   • İki (2) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
   • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
    • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge
    • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
    • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
     •   NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır. Aksi halde yurtdışından yaptırılan sağlık sigortaları işleme alınmaz
   • Düzenli gelir belgesi ibraz edilmelidir. (Maaş, düzenli banka hesap dökümü(son 6ay), kredi kartı ekstresi (son 6ay), kira geliri ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı, vs.)
    • Not: Gelir beyanını gösteren belgenin yurtdışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir.
   • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge  
    • Misafir Edecek Türk Vatandaşı ve Yabancı Uyruklu Vatandaşlardan Misafir ettiğine dair noterden adres bilgisini içeren taahhütname. Misafir Edeceklerin Adli Sicil Kaydı, Misafir Edeceklerin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
     • Not: Misafir Edecek Türk Vatandaşı ve Yabancı Uyruklu Vatandaşların evli olmaları durumunda eşlerin beraber taahhüt vermeleri gerekmektedir.
    • Otel Konaklamalarında Oda Numaralı Konaklama Belgesi, Otelin Ticaret Sicil Gazetesi Kopyası, Konaklama Faturası)
   • Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
   • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.)  

   2. AİLE İKAMET İZNİ
   (6458 Sayılı Kanun Md.34)
   TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLANLAR
   2.1.1. İlk başvuru
   • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
   • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi ve son giriş fotokopisi
   • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
   • Evli olduklarını gösterir belge    
   • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.)   
   Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
   • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
   • İki (2) adet fotoğraf
   • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge (Destekleyicinin toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olamaz)  Örneğin; maaş bordrosu, vs.                                                      
   • Adli sicil kaydı (Yabancı destekleyiciler için; kendi ülke makamlarından apostilli ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı veya son beş (5) yıldır ülkemizde kalıyorlarsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
   • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
   • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):  
    • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
    • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi (bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
    •  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge (bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir) 
    • Özel sağlık sigortası (aile bireylerini kapsamıyorsa aile bireylerinden ayrıca sağlık sigortası talep edilir)
     • NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
       

    
   2.AİLE İKAMET İZNİ
   (6458 Sayılı Kanun Md.34)
   TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLANLAR

   2.1.2.Uzatma başvurusu
   • İkamet izni başvuru formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
   • Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi
   • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (süresi biten belge geri alınmaz)
   • İki (2) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
   • Evli olduklarını gösterir belge
   • 18 yaşından küçükler için apostilli ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı doğum belgesi 
    Destekleyiciden; 
   • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
   • İki (2) adet fotoğraf
   • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge (Destekleyicinin toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olamaz)  Örneğin; maaş bordrosu, vs.                                                      
   • Adli sicil kaydı (Yabancı destekleyiciler için; kendi ülke makamlarından apostilli ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı veya son beş (5) yıldır ülkemizde kalıyorlarsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
   • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
   • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
    • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge 
    • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi (bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
    •  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge (bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
    • Özel sağlık sigortası (aile bireylerini kapsamıyorsa aile bireylerinden ayrıca sağlık sigortası talep edilir)
     • NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
    
    
   3. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
   3.1. En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
   • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
   • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
   • Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)
   • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
   • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
   • Düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair gelir belgesi (Maaş, düzenli banka hesap dökümü(son 6ay), kredi kartı ekstresi (son 6ay), kira geliri ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı, vs.)
    • Not: Gelir beyanını gösteren belgenin yurtdışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir.
   • Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından apostilli ve Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı ve Türk adli makamlarından alınacak belgeler)
   • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
    •  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
    • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi (bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri için de yeterli kabul edilir)
    • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
    • Özel sağlık sigortası
     • NOT: Yurtdışında yaptırılan sağlık sigortaları, Türkiye’deki anlaşmalı acente tarafından onaylanması halinde geçerli olacaktır.
   • Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge (Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndan alınabilir.)
    3.2. Uzatma başvurusu
   • Süresiz verilir. Uzatılmaz.
    

    
   4. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ
   (6458 Sayılı Kanun Md.38)
   DEĞİŞİM PROGRAMI


   4.1. (ERASMUS,MEVLANA vb.)
   4.1.1. İLK BAŞVURU
   • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
   • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
   • Dört (4) biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
   • Öğrenci Belgesi
   • Öğrenim görecekleri kurumdan alınan ‘Değişim Programı Öğrencisi’ olduklarını gösterir belge
   • Kalacak yer ve adrese ait belge veya bilgi (kira kontratı, yurt belgesi, nüfus adres beyanı …….. vb.)
   • Yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan
   • Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
   • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.) 
   • Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak GSS kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhüdüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez. Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.
   • Vergi Numarası (İkamet Harcı ve Kart Bedeli ödemek için Antalya Vergi Dairesi/Defterdarlıktan alınacaktır.)
     
    • < > Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancı öğrencilerde geçerli sağlık sigorta şartı aranmaz.

      
     4.2. ÖNLİSANS-LİSANS-YÜKSEK LİSANS- DOKTORA

     • 4.2.1. İLK BAŞVURU
     • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
     • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
     • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
     • Güncel Öğrenci Belgesi
     • Kalacak yer ve adrese ait belge veya bilgi (kira kontratı, yurt belgesi, nüfus adres beyanı … vb.)
     • Yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan
     • Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
     • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.) 
     • Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak GSS kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhütüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez. Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.)
     • Vergi Numarası (İkamet Harcı ve Kart Bedeli ödemek için Antalya Vergi Dairesi/Defterdarlıktan alınacaktır.)

       

      
     4.3. İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

     4.3.1. İLK BAŞVURU
     • İkamet İzni Başvuru Formu (E-İkamet sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)
     • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve son giriş fotokopisi
     • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
     • Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun eğitim-öğretim vizesi
     • Güncel Öğrenci Belgesi
     • Kalacak yer ve adrese ait belge veya bilgi (kira kontratı, yurt belgesi, nüfus adres beyanı … vb.)
     • Yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan
     • Şahsın 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin Türkiye’de bulunan gerçek ya da tüzel kişilere vereceği APOSTİLLE şerhli muvafakatname (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır) ile muvafakatnamede belirtilen Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişinin başvuru esnasında Müdürlüğümüzde vereceği taahhütname
     • 18 yaşından küçükler için APOSTİLLE şerhli doğum belgesi (Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır.) 
     • Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde okula kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK’ya başvurarak GSS kapsamına girebildiklerinden dolayı 3 ay içinde Müdürlüğümüze bildirme taahhütüyle ilk başvuruda sigorta talep edilmez. Bunun yanında SGK’dan alınmış provizyon belgesi, Özel Sağlık Sigortası, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge kabul edilmektedir.)
     • Vergi Numarası (İkamet Harcı ve Kart Bedeli ödemek için Antalya Vergi Dairesi/Defterdarlıktan alınacaktır.)

      •   NOT: Öğrenci ikamet izni uzatma başvurusu işlemlerinde, ilk başvurudaki belgelerin hepsi aynı şekilde istenmekte olup sigorta için üç (3) aylık süre tanınmamakta, başvuru esnasında geçerli bir sağlık sigortasının ibraz edilmesi gerekmektedir.

        

      
     ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE
     İSTENİLEN BELGELER

                        ORTAK BELGELER
     1. < >İkamet İzni Bulunanların Taleplerine İlişkin Form’’ (Müdürlüğümüzden veya www.goc.gov.tr adresinden temin edilebilir.)Pasaport fotokopisi
     2. İkamet izni kartı izni kartı fotokopisi
      NOT: Adres il değişikliği şeklinde olacaksa, ikamet izni kartının aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
     3. 2 adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
     4. Adres Bilgileri Raporu
      NOT: Adres Bilgileri Raporu İlçe Nüfus Müdürlüklerinden temin edilebilir. Adres Kayıt Belgesi ya da Adres Beyan Belgeleri değildir. Bu belgeler ibraz edildiği takdirde başvurunuz kabul edilmemektedir.
     TÜRK VATANDAŞIYLA EVLİ OLAN YABANCILAR - EKSTRA ARANAN BELGELER
     1. Türk vatandaşının vukuatlı nüfus kayıt örneği
     2. Türk vatandaşının adli sicil kaydı
     3. Türk vatandaşının kimlik fotokopisi

       
     TÜRK VATANDAŞI TARAFINDAN MİSAFİR EDİLEN VEYA EDİLECEK OLAN YABANCILAR - EKSTRA ARANAN BELGELER
     1. Misafir edecek kişilerin adres bilgisi ve yabancının bilgilerini içeren noterden alınmış taahhütname
      NOT: Misafir edecek kişi evli ise eşler ortak taahhütname vermek zorundadırlar.
     2. Türk vatandaşının adli sicil kaydı
     3. Türk vatandaşının kimlik fotokopisi
     4. Türk vatandaşının vukuatlı nüfus kayıt örneği
     5. Türk vatandaşının gelir belgesi

       
     İKAMETLİ YABANCI TARAFINDAN MİSAFİR EDİLEN VEYA EDİLECEK OLAN YABANCILAR - EKSTRA ARANAN BELGELER
     1. Misafir edecek kişilerin adres bilgisi ve yabancının bilgilerini içeren noterden alınmış taahhütname
      NOT: Misafir edecek kişi evli ise eşler ortak taahhütname vermek zorundadırlar.
     2. Yabancının ikamet izni kartı fotokopisi
     3. Yabancının pasaport fotokopisi
     MEDENİ HAL VE PASAPORT BİLGİLERİ
     DEĞİŞİKLİKLERİNDE İSTENİLEN BELGELER


     ORTAK BELGELER
     1. < >www.goc.gov.tr adresinden temin edilebilir.Pasaport fotokopisi
     2. İkamet izni kartı fotokopisi
      NOT: Medeni Hal veya Pasaport Bilgileri değiştirilerek aynı zamanda il değişikliği de yapılacaksa, ikamet izni kartının aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
     3. 2 adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz)
     4. Yeni evlilik yapıldıysa evlilik cüzdanı fotokopisi
     NOT: Yeni evlilik yapanlar eğer Aile İkamet izni haricinde herhangi bir ikamet iznine sahipse, evlilik tarihi itibariyle Aile İkamet iznine geçiş talebinde bulunabilirler.
       -Boşanma halinde ise Mahkeme kararının Müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir.
      
      

      
     ***NOT: İDARE GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE TÜM DURUMLAR İÇİN EK BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİR.***

      
      
Kayıt: 29.3.2016
Güncelleme:7.8.2017
Paylaş


WS05