Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılmakta Olan Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi İçin Yapılacak Sınava İlişkin Duyuru

Sınav Kurulu Kararı ve Listeler

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” başlıklı Tebliğ gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında Müdürlüğümüzde görev yapan ve sürekli işçi kadrosuna geçmek için müracaatta bulunarak başvuru şartlarını taşıyan çalışanlara yönelik olarak Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı No:2 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü hizmet binasının toplantı salonunda aşağıda yer alan Sınav Kurulu Kararı ve listeler kapsamında 15/03/2018 Perşembe günü saat: 10:00-12:30 saatleri arasında (birinci oturum) ve 13:30-16:00 saatleri arasında (ikinci oturum) sözlü sınav yapılacaktır.
Sözlü sınavda, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yeterliliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sorular sorulacaktır.
Sınava katılacak adayların aşağıdaki listeler kapsamında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilânen tebliğ olunur.
 


 
Kayıt: 13.3.2018
Güncelleme:13.3.2018
Paylaş


WS05