6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası İşgücü Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklik yapıldı.
- Değişiklikler neticesinde ikamet izni başvuruları Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen aracı kurumlar tarafından da yapılabilecektir.
- Kısa dönem ikamet izni 1 yıla kadar verilebilirken artık her defasında 2 yıla kadar verilebilecektir.
- Ayrıca, KKTC Vatandaşları ve Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuğuna 5 yıla kadar kısa dönem ikamet izni verilebilecektir.
- Kısa dönem ikamet izni iptal nedenlerinden son 1 yıl içinde toplamda 120 günden fazla süreyle yurt dışında kalınması hükmü kaldırılmıştır.
- Aile ikamet izni iptal nedenlerinden son 1 yıl içinde toplamda 180 günden fazla süreyle yurt dışında kalınması hükmü kaldırılmıştır.
- Kısa dönem ve aile ikamet izinlerinin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenecektir.
- Aile ikamet izni 2 yıla kadar verilebilirken artık her defasında 3 yıla kadar verilebilecektir.
- Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilecektir.
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışmasına ilişkin haftalık 24 saat sınırlaması kaldırılmıştır, bu süre kanunla düzenlenecektir.
- Daha detaylı bilgi için; http://www.goc.gov.tr/icerik6/6458-sayili-yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanunu%E2%80%99nda-degisiklik-yapildi_350_359_10124_icerik
Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:19.8.2016
Paylaş


WS05